Zapisy

Aby zapisać się na imprezę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Za osoby niepełnoletnie zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie.

Bezpłatny start dla mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska!
Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska. W celu otrzymania bezpłatnego startu w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a potem zgłosić się e-mailowo na adres info@rowerowawyspa.pl.

Zapraszamy!

PODSTAWOWE INFORMACJE O UDZIALE W IMPREZIE

1. Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy – bez względu na wiek, poziom sprawności, umiejętności i doświadczenie.
b) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
d) Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach rowerowych oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
e) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2d), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

2. Rowery
a) Zgłaszając się do udziału w imprezie trzeba mieć własny rower – Organizator nie zapewnia rowerów.
b) W imprezie można wziąć udział na dowolnym rowerze (np. trekkingowy, górski, elektryczny, dziecięcy). Należy jednak pamiętać o tym, że trasa wiedzie zarówno po terenie leśnym, jak i miejskich szlakach rowerowych.
c) Organizatorzy zalecają, aby wyruszając na trasę, zabrać ze sobą:
• kask rowerowy,
• drobny osprzęt rowerowy (do ewentualnej naprawy),
• napoje i przekąski,
• minimum jeden telefon komórkowy,
• odpowiednią odzież.

3. Świadczenia
W ramach opłaty za udział w imprezie Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
• udział w imprezie,
• mapę z trasą,
• numer startowy na rower,
• medal dla każdego uczestnika,
• upominek dla każdego dziecka do lat 18 po ukończeniu trasy,
• ubezpieczenie NNW.

4. Rejestracja
a) Rejestracji udziału w imprezie można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej imprezy lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Imprezy (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc).
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty) jest pojawienie się informacji na liście startowej (online) lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na imprezie.
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty za udział w imprezie), nie są uczestnikami imprezy i będą się znajdować na liście rezerwowych.

 

Wiecęj informacji w regulaminie imprezy.