COVID-19

Impreza obywać się będzie zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. Na wszystkich naszych imprezach zawsze staramy się, aby udział w nich był atrakcyjny i bezpieczny.

Najważniejsze informacje:

1. Ograniczenia epidemiologiczne
a) Impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej imprezy lub zostaną udostępnione bezpośrednio przed startem w Biurze Imprezy.
b) Wszyscy uczestnicy imprezy oraz osoby trzecie (w tym rodzice i opiekunowie) zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora, odpowiednich instytucji oraz obowiązujących przepisów.
c) Osoba, która nie zastosuje się do poleceń i wytycznych, nie będzie dopuszczona do udziału w imprezie, a ponadto mogą zostać wobec niej wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły imprezy w celu dostosowania jej do obowiązujących obostrzeń, a nawet do jej odwołania.

2. Odwołanie imprezy
a) Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) skutkować będzie koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej odpowiedni komunikat.
b) W takiej sytuacji uczestnicy, którzy dokonali opłaty za udział w imprezie będą mogli zdecydować czy chcą:
• odebrać medali i mapę oraz pojechać na trasę indywidualnie w dowolnym dla siebie dniu,
• otrzymać zwrot opłaty za udział w imprezie pomniejszonej o 10 zł kosztów manipulacyjnych.

3. Środki ochrony osobistej
Zaleca się, aby uczestnik wyposażony był także w zestaw środków ochrony osobistej (np. maseczka ochronna, płyn lub żel do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne) oraz zachowywał dystans od innych osób.